Hyresgäster hos Toarpshus får nya hyror

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och kommunägda Toarpshus är nu avslutad. Hyrorna går upp med i snitt 0,95 procent från och med den 1 april. Bolaget hade ursprungligen yrkat på en höjning med 1,75 procent från den 1 januari med hänvisning till ökade kostnader och ett stort underhållsbehov.

– Uppgörelsen ligger strax över snittet i riket, men vi är relativt nöjda. Företaget satsar strategiskt och ekonomin i bolaget har blivit bättre. Det har hjälpt till att skapa mer resurser till underhåll även om mycket återstår att göra. Nu är det viktigt att underhållet kommer alla hyresgäster till del, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Överenskommelsen innebär att en genomsnittlig tvårummare med en månadshyra på 4 903 kronor får en hyreshöjning med 47 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41