​Nya hyror förhandlade med Svenljunga Bostäder

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Svenljunga Bostäder har enats om nya hyror. Hyrorna höjs med i snitt 0,85 procent från den 1 april 2017. Det är mer än en halvering av bolagets ursprungliga yrkande om att höja med 1,97 procent.

– Svenljunga Bostäders utveckling de senaste åren visar på ett bättre grepp om kostnaderna. Underhållsbehoven är dock fortsatt stora. Höjningen ligger därmed något över snitthöjningen i landet men kommer på sikt alla hyresgäster till godo genom att mer resurser nu finns för underhåll, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Hyreshöjningen är differentierad. Askväg 2, 4, 6, 8 och 10 får noll procent, övriga beståndet 0,88 procent

Uppgörelsen innebär, räknat på 0,85 procents höjning, att en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 849 kronor får en höjning med 41 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41