Hyrorna i Viskaforshem fastställda

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Viskaforshem har enats om nya hyror. Hyrorna höjs med i snitt 0,71 procent från den 1 april 2017. Bolaget hade ursprungligen yrkat på en höjning på 1,44 procent.

– Självklart är vi nöjda med en uppgörelse där bolagets krav halverats. Vi har haft en konstruktiv dialog med Viskaforshem, och höjningen ligger i paritet med riket i stort, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Uppgörelsen innebär att en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 600 kronor får en höjning med 33 kr/månad.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41