Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 4 mars 2011

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    251

Antal lägenheter med yrkande               640 522

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,46%

Antal företag med överenskommen hyra  208

Antal lgh med överenskommen hyra        567 307

Vägd hyresförändring för dessa               2,16%

Vägd hyresförändring helår                     2,04%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 4 mars.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43