Ny hyresgästförening i Ängelholm ska främja de boendes engagemang

Nu finns en ny lokal hyresgästföreningar i Ängelholm som täcker hela Ängelholmshems bestånd. Denna ersätter de mindre föreningar som tidigare funnits. Syftet är att hyresgästerna enklare ska kunna engagera sig i sina och sina grannars boendefrågor.

I februari kallades Hyresgästföreningens medlemmar som bor inom Ängelholmshem till ett årsmöte. Där beslutades att det istället för flera små hyresgästföreningar endast ska finnas en. På mötet valdes också den nya styrelsen.

Idén med att endast ha en förening och en styrelse är att de boende ute i områdena skall kunna aktivera sig i de frågor eller aktiviteter de själva önskar driva utan att behöva sitta i en styrelse.

– De kan bilda lokala aktivitetsgrupper och får då stöd av oss. Varje aktivitetsgrupp får komma med egna idéer om vad de vill göra på sitt område, säger Loo Lindell som är ordförande i Lokala hyresgästföreningen Ängelholm.

Och det finns redan mängder av idéer. Förutom att fortsätta med alltifrån läxhjälp och loppisar till olika utomhusaktiviteter finns planer på att ordna matlagningskurser. Dessutom finns förslag om utomhusbio samt en internationell dag med matlagning från olika länder. I sommaren arrangeras även grillningar.

Under april kommer representanter från styrelsen att åka runt och presentera sig för medlemmar och övriga boende i de olika områdena. Förhoppningen är att hitta ännu fler som vill engagera sig i aktivitetsgrupperna.

Till en början kommer föreningens fokus ligga på att utveckla Kulltorp och Ängavången.

– Vi börja så, sen utvidgar vi fokus till de andra bostadsområdena, säger ordförande Loo Lindell, som även passar på att berätta att det redan nu har börjat planeras för Hyresgästföreningen Nordvästskånes åttioårsjubileum den 19 augusti, då de bjuder in till festligheter i Hembygdsparken.

För mer information, kontakta:
Magnus Djerf, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen norra Skåne: 010-459 17 27
Loo Lindell, ordförande i Lokala hyresgästföreningen Ängelholm: 073-158 40 15