Rimlig hyreshöjning i Ljungby

Inför förhandlingen yrkade Ljungbybostäder AB på en hyreshöjning med 1,36 procent från den 1 april 2017. Bakom yrkandet låg ökade kostnader och en önskan om en fortsatt satsning på underhåll.

Bostadsbolaget pekade på att vattentaxan och elkostnaden ökar, samt lönekostnader som
stiger och ökade kostnader för drift och underhåll.

Hyresgästföreningen menade dock att låga räntor och andra åtgärder gör att Ljungbybostäder AB trots allt klarar kostnadsökningar och ändå får mera pengar till underhållsinsatser.

Trots argumenten ville parterna, i samförstånd, snabbt komma till resultat och lösa
förhandlingen.

Resultatet blev en tvåårig uppgörelse, där första årets höjning blir 0,5 procent och börjar gälla från den 1 april 2017. Andra årets höjning blir 0,6 procent och börjar gälla från den 1 januari 2018.

Överenskommelsen på 0,5 procent, innebär att en snittlägenhet på cirka 64 kvm får en höjning med 24 kronor i månaden.

För mer information, kontakta:

Lida Zezovska, förhandlare Hyresgästföreningen, 010-459 21 96