Inbjudan till temadag om systematisk hyressättning

Hyresgästföreningen bjuder in till en temadag om systematisk hyressättning tisdagen den 7 mars kl. 09:30-16:00, på Storgatan 32 i Uppsala

Syftet med dagen är att skapa bättre förståelse för processen genom att gå igenom flera modeller som redan tillämpas. Vi bjuder in förtroendevalda, representanter från bostadsbolag och andra som kommer att påbörja, eller som redan har inlett en process mot systematisk hyressättning.

.