Deras engagemang färgade grannskapet rött

De driftiga kvinnorna på Fågelvägen i Köping har i flera år kämpat för att få byta fasadfärg. Det har varit en lång väg och krävts stort engagemang men nu har äntligen ommålningen påbörjats.

Det var ett studiebesök hos Hyresgästföreningen i Örebro som inspirerade grannarna på Fågelvägen att gå samman och jobba för sitt bostadsområde. De började med att bygga en grillplats och måla sofforna, planterade fruktträd och bärbuskar. Diskussionerna om att byta fasadfärg började ta fart och man undersökte med KBAB om det skulle vara möjligt.

Trots att hyresvärden KBAB var positiv till hyresgästernas förslag att måla om husen försenades det hela av kommunens byggnadsnämnd. Men hyresgästerna gav sig inte så lätt. Marie Bjelke berättar hur de ringt både politiker och tjänstemän i rådhuset och att de även varit i kontakt med Länsstyrelsen för att ta reda på gällande regler.
- Min dotter tog tom upp ärendet i ungdomsfullmäktige, berättar Marie Bjelke.

Efter den långdragna processen gjordes en omröstning bland hyresgästerna det visade att det bara var två hushåll, av dem som valde att delta i omröstningen, som ville behålla den gamla färgen. Falurött var ett faktum. Ett besked som togs emot med stor glädje.

Annetté Olsson tror att förklaringen till varför de slutgiltigen fick som de ville var att de var tydliga med vad de ville.
- Vi var inte beredda att ge upp utan kämpade vidare, berättar Annetté Olsson.

Grannarna på Fågelvägen har redan börjat blicka framåt. Camilla Carlsson berättar att planen är att deras bostadsområde ska bli det bästa i länet och sen i hela Sverige.

Hyresgästerna på Fågelvägen har fler idéer om hur de vill utveckla sitt bostadsområde. Bland annat kommer de att starta en grupp för barn mellan 7-15 år så att även de får tycka till. Även planerna på att starta en lokal hyresgästförening är långt framskridna och man planerar att starta upp föreningen i januari 2017 då man också hoppas att områdeslokalen ska vara nymålad och inredd.

- Det har redan blivit mer stämningsfullt och den nya fasadfärgen gör många av grannarna inspirerade att hålla fint, säger Camilla Carlsson. Får vi dessutom liv och aktiviteter i kvarterslokalen så kommer det här att bli ett fantastiskt område att bo i.

Två gånger per år arrangeras städdagar på Fågelvägen. Då ordnar bostadsbolaget med vagnar för trädgårdsavfall, brännbart elektronik och skrot. Vid städdagen i våras passade dessutom Åsa Färd och Annetté Olsson på att ta dit en lastbil från Återvinningen i Kungsör. Det blev en succè och den stora lastbilen kunde köras tillbaka överlastad. Många familjer var med och rensade ogräs i rabatter byggde ny sandlåda grillade korv och drack kaffe och saft i solskenet.

Hyresgästerna på Fågelvägen är noga med att poängtera att de fått, och har, stor hjälp av och har mycket att tacka KBAB och kundvärden Michael Gerdsdorff för. Det goda samarbetet med bostadsbolaget har varit en förutsättning för att hålla liv i engagemanget.

Hyresgästerna på Fågelvägens tips till dig som vill förbättra ditt bostadsområde:

  1. Ge aldrig upp.
  2. Prata med grannarna om vad de vill och kan göra.
  3. Prata med hyresvärden om vad de är beredda att göra.
  4. Positiv anda och god vilja.