Tidaholmshyror ska förhandlas

Den 8 mars påbörjas förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och kommunägda Tidaholms Bostads AB om årets hyror. Bolaget anser att kostnadsökningar och en ökad underhållsvolym kräver en hyreshöjning på 2,5 procent från och med den 1 april.

– Bolaget vill höja hyran för sina hyresgäster med en procent mer än snittyrkandet i riket. Det är ett högt krav. Vi är medvetna om att det behövs mer resurser till underhåll och att vissa kostnader stigit. Det ska dock ställas i relation till att vissa kostnader rimligtvis bör ha sjunkit eftersom det råder goda tider för bostadsbolag just nu. För många hyresgäster är marginalerna väldigt små, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

En genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra 4 593 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjd hyra med 115 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41