Många betalar av rädsla för att bli vräkta

I ett pressmeddelande framhåller Fastighetsägarna Syd att åtta av tio hyresgäster godkänt deras icke förhandlade hyreshöjningar, eftersom de betalat. Hyresgästföreningen menar istället att många betalar för att de är rädda.

Efter att förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd brutit samman i höstas, uppmanade Fastighetsägarna Syd sina medlemmar att skicka hyresavier till sina hyresgäster med hyreshöjningar som inte var förhandlade. I ett pressmeddelande berättar Fastighetsägarna nu att åtta av tio hyresgäster har betalat höjningen och att detta betyder att de tycker att höjningen är rimlig.

Hyresgästföreningen menar att Fastighetsägarnas tolkning är felaktig och hävdar istället att många hyresgäster betalar av rädsla för repressalier från sina hyresvärdar, som till exempel uppsägningar, anmärkningar hos kronofogden och sämre behandling.

– Både jag och flera av mina kollegor har fått hundratals samtal från hyresgäster som är oroliga för hyreshöjningarna. Sanningen är den att många betalar för att de är rädda, de vågar helt enkelt inte annat. Att då gå ut och påstå att hyresgästerna är nöjda med höjningen, tycker jag är väldigt osmakligt, säger Björn Johansson, regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Hyreslagen och hyresförhandlingslagen är båda så kallade skyddslagstiftningar, där den svagare parten i ett förhållande ska skyddas. Den svagare parten är hyresgästen, som är i beroendeställning till sin hyresvärd. Hyresgästföreningen menar att Fastighetsägarna Syds handlingar sätter det skydd som finns för hyresgästerna ut spel, när de kringgår förhandlingarna.

– Fastighetsägarna har en maktposition och det kan man inte bortse från. Det är inte lätt för alla att våga säga emot, särskilt inte när de hotar med att gå till domstol om man inte betalar, säger Björn Johansson.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se