Medling i förhandlingarna med Fristadsbostäder

Kommunägda Fristadsbostäder har valt att söka medling i årets hyresförhandlingar. Företaget vill nu höja hyrorna med 2,4 procent, en sänkning av det ursprungliga kravet på 2,76 procent. Hyresgästföreningens motkrav är 0,96 procent, vilket är högre än genomsnittet i årets hyresförhandlingar när drygt 67 procent av lägenheterna i landets allmännyttor är förhandlade.

Fristadsbostäder har i förhandlingarna framhållit att det under kommande år blir tuffare att få ihop ekonomin. Bland annat för att kunna klara av att genomföra planerade underhållsprojekt. Stigande kommunala taxor, främst rörande el, slår hårt mot bolaget. Hyresgästföreningen menar att omvärldsförutsättningarna med det rådande ränteläget ger företaget bra förutsättningar att göra mer av sina resurser.

– Det ekonomiska läget talar för måttliga hyreshöjningar. Vi förstår att det finns ett underhållsbehov men menar att Fristadsbostäder har goda förutsättningar att göra mer av befintliga resurser för underhåll. Hyresgästerna har under ett par år i följd redan fått högre höjningar än genomsnittet, till stor del på grund av att företaget ska klara underhållssituationen. Vårt bud i år är rimligt med detta som bakgrund, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Medlingsförfarandet innebär att centrala parter lämnar en rekommendation på överenskommelse som de lokala parterna kan välja att göra upp. Det beskedet väntas komma om ett par veckor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 0702 12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41