Hyrorna i Hällefors färdigförhandlade.

Hyresgästerna hos Hällefors Bostads AB:s 800 lägenheter får en låg hyreshöjning under 2017. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som ger hyresgästerna ett ökat underhåll.

Hällefors. Hyresgästerna som bor hos Hällefors Bostads AB (BOAB) kommer få en låg hyreshöjning under 2017, det står klart efter att Hyresgästföreningen och BOAB kommit överens i hyresförhandlingarna. Hyreshöjningen för BOAB:s 800 lägenheter kommer bli 0,73% och ligger i linje med rikssnittet. Det är bland annat den låga räntan som gjort att BOAB kan hålla nere hyran i år.

- Det har varit en bra förhandling och vi är nöjda med överenskommelsen. Det är en låg hyreshöjning och hyresgästerna får ta del av det goda ekonomiska läget som råder för fastighetsbolagen i Sverige, säger Marcus Johansson Förhandlare Hyresgästföreningen

BOAB:s har ett stort antal äldre fastigheter och de har sedan tidigare ett stort underhållsbehov. Både Hyresgästföreningen och BOAB är överens om att årets hyreshöjning i stor uträckning kommer gå till att öka underhållet på BOAB:s fastigheter. Hyresgästföreningens förhandlare tycker det är bra att BOAB nu kan satsa på underhåll av sina fastigheter.

- Det är bra att BOAB kan öka sitt allmänna underhåll, det kommer gynna hyresgästerna. När det blir hyreshöjningar är det viktigt att hyresgästerna får någonting tillbaka, hyran ska inte bara gå till att öka bolagets vinster, säger Marcus Johansson

Kontaktperson:
Marcus Johansson
Förhandlare
010-4591613