Hyresfastigheter fortfarande en mycket god affär

I dag presenterade MSCI sin årliga sammanställning av läget på svensk fastighetsmarknad och IPD Svenskt Fastighetsindex. Återigen visar IPD Svenskt Fastighetsindex att lönsamheten på den svenska bostadsmarknaden är mycket god.


Totalavkastningen för kommersiella fastigheter var 13,9 procent i Sverige för 2016. För bostadshyresfastigheter var totalavkastningen 11,9 procent för 2016. Högst avkastning återfanns i centrala delar av Stockholm.

-Investeringar i fastigheter var det tillgångsslag som uppnådde bäst avkastning under 2016 med 13,9 procent i totalavkastning jämfört med aktier på 9,8 procent. Näst efter aktier är bostadshyresfastigheter det tillgångsslag som haft bäst långsiktig avkastning under de senaste 20 åren, säger Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen.

-Den strida ström av nya aktörer som kommit in på bostadshyresmarknaden under senare år är en konsekvens av att branschen är så lönsam. Denna lönsamhet kan alltså uppnås inom dagens förhandlingssystem, trots myten om det motsatta.

-Det finns dock en risk i att aktörer med kortsiktiga investeringsperspektiv kommer in på en högt värderad marknad när räntorna är låga. Detta kan få konsekvenser vid en framtida ränteökning i form av konkurser eller kapitalflykt. Det sista vi vill se är att framtida hyresgäster tvingas betala priset för dåliga investeringar i form av högre hyror, säger Mariell Juhlin.

-Det vi sett från tidigare år är att direktavkastningen inom nyproduktionen ligger högst vilket är en indikation på att nyproduktionshyrorna ligger på för höga nivåer. Det öppnar upp för frågor om var det växande segment av bostadslösa låg- och medelinkomsttagare ska ha råd att bo.

-Höga vinstmarginaler i nyproduktionen innebär inte nödvändigtvis att hyresvärdar återinvesterar sina vinster för att öka utbudet av nya hyresbostäder ifall det finns risk att det leder till en ökad vakansgrad i det nya beståndet, säger Mariell Juhlin.

-För stor andel av det som byggs fokuserar på ett segment av konsumenter med goda inkomster. Problemet på sikt är att en stor andel av befolkningen håller på att prisas ut från hyresrätten som upplåtelseform. För att ge hyresrätten samma förutsättningar som egna hem bör den skatteobalans som råder mellan upplåtelseformerna rättas till. Kommuner behöver i större utsträckning använda sin allmännytta och markpolitik för att möjliggöra att fler rimligt prissatta hyresrätter byggs i goda lägen, säger Mariell Juhlin.

-Hyresrätten är en mycket flexibel bostadsform och rörligheten bland hyresgäster är dubbelt så hög som bland egnahemsägare. Ett ökat utbud av hyresrätter ligger i samhällets intresse eftersom det ökar valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden.

För mer information:

Mariell Juhlin Chefsekonom Hyresgästföreningen 072-218 80 56