Tvåårig överenskommelse klar med Vimarhem

Hyresgästföreningen och Vimarhem har träffat överenskommelse om nya hyror för de närmaste två åren. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 0,7 procent från den 1 april 2017 och från den 1 april 2018 höjs de med 0,65 procent.

Vimarhems läge när det gäller uthyrning och räntekostnader, är bättre än det varit på många år, samtidigt som det finns stora underhållsbehov och ett behov av att redovisa en viss vinst för att stärka bolaget på längre sikt. En sammanvägning av dessa förutsättningar ligger till grund för den träffade överenskommelsen. Inför förhandlingen yrkade bolaget på 1,65 procents höjning.

­­– Enligt Hyresgästföreningens bedömning ligger höjningen på en nivå som kommer att göra det möjligt för bolaget att erbjuda ett fungerande underhåll och en god service till hyresgästerna. Samtidigt som ekonomin på längre sikt kan stärkas, vilket också gynnar hyresgästerna, säger Erik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Taxorna höjs måttligt 2017 men kommer att höjas mera nästa år, bland annat för sophämtning då ett nytt system införs.

Hyreshöjningen på 0,7 procent, som gäller från den 1 april 2017 innebär att en lägenhet som idag har en månadshyra på 5 000 kronor får en höjning med 35 kronor per månad.

– Nivån på överenskommelsen känner vi är hanterbar för de flesta hyresgäster, samtidigt som vi är medvetna om att varje krona räknas för många, säger Erik Malmberg.

För mer information, kontakta:
Erik Malmberg, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010 459 21 62
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se