Första Hyreshjälpen är igång

Hyresgästföreningens satsning Första Hyreshjälpen har startat. Startskottet gick i veckan under en välbesökt kvällstillställning i föreningens publika Arena: Första Lång i Göteborg.

Hjälp grannarna har högljutt sex - är det okay? Vi älskar lägenheten men inte varandra längre – vem har rätt att bo kvar?

Det är några exempel på de frågor som togs upp under invigningskvällen och som Hyresgästföreningens juridiska experter– som sig bör iklädda vita läkarrockar och stetoskop - gjorde sitt bästa för att besvara.

Enligt Erik Normark, Hyresgästföreningens eventansvarig för Arena: Första Lång, finns det ett mycket stort behov av en första hyreshjälp.

- Vi vill erbjuda en första hyreshjälp på en sjuk bostadsmarknad där 350 000 unga vuxna saknar en egen bostad. Det innebär att bostadsfrågan och bostadsbristen faktiskt berör alla,

- Vi vet också att många som bor osäkert i till exempel andra eller tredje hand drar sig för att påtala brister eftersom de är livrädda för att förlora sitt kontrakt. . Därför vill vi konkret upplysa unga om vilka rättigheter och skyldigheter de har, säger Erik Normark,

Två av besökarna denna kväll var Charlotte Stenström och Ebba Ronnedal och de höll med om att bostadsfrågan är i högsta grad akut. Charlotte har just nu inga egna bostadsproblem utan bor med sin sambo i en förstahandslägenhet i Göteborg. Ebba däremot vet hur det är att sakna ett hem hon kan kalla sitt eget.

- Jag bor i andra hand sedan ett år tillbaka och vet inte hur länge jag får bo kvar, förhoppningsvis ett år till, Jag har stått tre år på Boplats men det har inte resulterat i någonting ännu.

- Det gör det svårt att rota sig när man inte vet när och vart man behöver flytta, det går inte att köpa möbler som man vill ha och man kan inte måla om även om det känns sunkigt, säger Ebba, som mest av allt önskar sig ett förstahandskontrakt på en egen lägenhet som inte alls behöver ligga centralt men däremot vara lätt att nå med kollektivtrafik.

Förutom att ge konkreta råd och tips är Första Hyreshjälpen också tänkt att fungera som en blåslampa för att få fart på bostadsbyggandet.

  • Vi tror att även politikerna skulle behöva en första hyreshjälp för att inse hur sjuk bostadsmarknaden ser ut för unga vuxna, säger Erik Normark

Första Hyreshjälpen drivs i samarbete med nöjestidningen Djungeltrumman och under resten av  året går det att ställa frågor till Hyresgästföreningens juridiska experter på adressen forstahyreshjalpen@djungeltrumman.se

Svaren hittar du på http://www.djungeltrumman.se/forsta-hyreshjalpen/