Stort engagemang och framtidstro på Viksäng

I veckan anordnades ett lyckat bostadsmöte på Regementsgatan,  i Västerås. Närmare 50 hyresgäster deltog på mötet där det diskuterades potentiella aktiviteter för området. Bland förslagen fanns familjefest, läxhjälp, fikakvällar, träningspass och kvinnoträffar.

Ett 15-tal personer anmälde sitt intresse att ingå i en arbetsgrupp som har till uppgift att förverkliga de uppkomna idéerna.

- Det här var den gladaste och mest hoppfulla kvällen jag som boende på Regementsgatan upplevt, tillsammans med en massa trevliga engagerade grannar.

Något jag ser särskilt mycket fram emot är några av de idéerna som kläcktes, såsom att få ta del av personliga berättelser av grannar från olika delar av världen. Jag hörde att fler än jag gärna vill smaka, höra, se, känna på de olika kulturella uttrycken som vi har representerade här i vårt bostadsområde. Jag ser fram emot en vår där jag lär känna många nya grannar, säger Monica Rosén, boende på Regementsgatan

- Det var ett möte med stort engagemang. Många hyresgäster kom med idéer på verksamhet man skulle kunna göra för hyresgästerna i området. Vid start av en arbetsgrupp finns det möjlighet att få tillgång till lokal Med lokalmöjlighet och det engagemang som finns hos hyresgästerna så kan det bli riktigt mycket bra aktiviteter framöver, säger Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen.

.