Uddevallahem vill höja hyrorna

Uddevallahem, allmännyttan i Uddevalla, vill från den 1 april höja hyrorna differentierat med mellan 0,5 till fem procent beroende på vilken del av fastighetsbeståndet det gäller. I sitt yrkande hänvisar bolaget till ökade driftkostnader för bland annat fjärrvärme och vatten, men även löner. En hög spridning som måste granskas noggrant, menar Hyresgästföreningens förhandlare.

– Den höga spridningen i yrkandet måste granskas extra noggrant. Nu kommer Hyresgästföreningen att grundligt analysera bolagets kalkyl inför förhandlingen och utreda differentieringsmodellens effekter för hyresgästerna, säger Björn Karlsson, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

Förhandlingen startar den 1 mars.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Björn Karlsson, förhandlare
010 – 459 14 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41