Lutande toalett - ett fall för Hyresnämnden

En hyresgäst boende i Enköpingstrakten har under en längre tid påtalat svåra brister i sitt boende, särskilt i toalett och duschutrymme. Bristerna består i att golvet lutar, toalettstolen är lös och lutar, golvbjälk har vittrat sönder och våtspärr saknas.

Fastighetsägaren och hyresgästen har under 2016 varit inblandade i tvist, där man yrkade åtgärder och förlikats i ärendet. Trots överenskommelse inför Hyresnämnden har hyresvärden inte följt sina åtaganden i förlikningen. Hyresgästen ser ingen annan utväg än att vända sig till Hyresnämnden med en ny ansökan om åtgärdsföreläggande. Hyresgästen yrkar även på att ett eventuellt beslut förenas med ett vite om 50 000 kronor.

- Bristerna är så omfattande att de utgör ett hinder i boendet. Det skulle vara mycket förvånande om Hyresnämnden inte ålägger hyresvärden att åtgärda bristerna, säger Håkan Forsman, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.