Medling gav tvåårigt hyresavtal i Mark

Hyrorna för boende hos allmännyttiga Marks Bostads AB är nu bestämda. Detta efter att bolaget och Hyresgästföreningen enats om att anta budet från den centrala medlaren.

Hyrorna höjs med 0,89 procent från den 1 januari 2017 och med 0,75 procent från den 1 januari 2018. Bolaget hade ursprungligen yrkat på en höjning på 3,16 procent från den 1 januari 2017.

– Det ursprungliga yrkandet var inte rimligt. Företaget har en relativt sett bra ekonomi och de ekonomiska förutsättningarna för bostadsbolag är fortsatt mycket gynnsamma. Vår bedömning var därför att behovet av hyreshöjningar var mycket litet. När nu höjningen landar på drygt hälften av ursprungsyrkandet, men fördelat på två år, anser vi att uppgörelsen är bra för hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Uppgörelsen innebär att en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 787 kronor får en höjning med 42 kr/månad 2017 och med ytterligare 36 kr/månad under år 2018.

Hyreshöjningen för januari och februari tas ut på mars månads hyresavi.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41