Vill stärka boinflytandet i Stenungsund

Stenungsundshem och Hyresgästföreningen har kommit överens om hur hyresgästernas boinflytande ska kunna fortsätta utvecklas. Bland annat ska barn och unga få större möjlighet att påverka hur till exempel områdets lekplats ska utformas.

Ändå sedan 2007 har det funnits ett boinflytandeavtal mellan Hyresgästföreningen och kommunägda Stenungsundshem. Men båda parter är överens om att arbetet behöver fortsätta att utvecklas och därför har en gemensam utvecklingsplan för boinflytandet nyligen antagits.

Den innebär bland annat att barn och unga i två av bolagets områden ska få möjlighet att påverka hur lekplatsen i det egna området är utformad och vad som behöver förbättras och förändras. Den innebär också att det ska genomföras områdesdialoger och enkäter i Stenungsundshems samtliga bostadsområden för att fånga upp hyresgästernas synpunkter och önskemål.

En ambition är också att få fler hyresgäster att vilja engagera sig i sitt bostadsområde och därför planeras stora satsningar på utbildning i olika former. Ett annat uttalat mål är att få fler hyresgäster att vilja organisera sig och arbeta aktivt, endera i en lokal hyresgästförening eller i mer fria former.

Det kommer även att finnas vad parterna kallar en ”snabbslant” – det vill säga att snabbt kunna söka och få pengar till mindre projekt som hyresgästerna anser angeläget och viktigt att genomföra i sitt område.

Monica Bogren, från Hyresgästföreningen Södra Bohuslän där Stenungsund ingår, ser positivt på utvecklingsplanen.

  • Om hyresgästerna är delaktiga i utvecklingen av sitt boende och närområde så bidrar det till att trivseln ökar och tryggheten i området stärks. Alla vinner på det, både hyresgäster och fastighetsägare, säger hon.

Boinflytande innebär att hyresgästerna får inflytande över sitt boende, både över den egna lägenheten och över den gemensamma boendemiljön. Det ska handla om verkligt inflytande, medbestämmande, med tydliga ramar, alla hyresgäster som vill ska kunna vara med och arbetet ska leda till konkreta resultat.

  • Verkligt boinflytande skapar ökad trygghet och större gemenskap när människor är med och formger och färgar sitt eget område, säger Jesper Bryngelsson, biträdande chef för lokalt utvecklingsarbete hos Hyresgästföreningen. För allt det här utgår från vad människor vill och upplever i sitt boende, vad som ska hända är inget som bestäms ovanifrån utan det är hyresgästernas egna önskemål som styr.