Hyror i Vårgårda klara efter medling

Årets hyror för hyresgästerna hos Vårgårda Bostäder AB är nu satta. Efter att parterna inte kunnat enas skickades förhandlingen till central medling. Medlingsbudet på 0,93 procent har nu accepterats av båda parter och de nya hyrorna börjar gälla från 1 januari 2017.

Parterna stod långt ifrån varandra i årets förhandlingar vilket gjorde att Vårgårda bostäder valde att stranda och hänskjuta ärendet till HMK för medling. Hyresgästföreningen anser att bolaget har en i grunden god ekonomi, att Vårgårda Bostäders krav var för högt och att bolaget även med mer blygsamma höjningar bör kunna klara av båda kostnadsökningar och nuvarande underhållstakt.

– Hyresgästföreningen delar inte bolagets uppfattning att de tvingas minska nuvarande underhållstakt eller får det svårt att klara kommande kostnadsökningar under året. Vårgårdabostäder delar samma ekonomiska läge som andra kommunala bolag. Det betyder låga räntor och en obefintlig inflation. Det finns inte en enda uppgörelse i årets hyresförhandlingar som ligger i närheten av den nivå som boalaget krävde i förhandlingarna, säger Carl-Johan Öjeke, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 640 kronor i månaden får med medlingsbudet en höjning med 43 kronor i månaden.

Hyreshöjningen kommer att tas ut med retroaktivitet i och med mars månads hyresavisering.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon: 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
Telefon: 072 – 211 65 41