Gullspångsbostäder vill höja hyran

Gullspångsbostäder har skickat in ett yrkande om hyreshöjning till Hyresgästföreningen. Bolaget vill höja hyran med i snitt 1,5 procent från den 1 april på grund av höjda taxor, höjd borgensavgift och ökade personalkostnader.

– Den största delen av yrkandet beror på att kommunala taxor och avgifter höjts. Bolaget framhåller särskilt borgensavgiften men där vet vi ännu inte hur mycket den påverkar bolaget och hyresgästerna. Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhållsamma med taxehöjningar, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 3 970 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 60 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
070 – 653 98 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41