Ombildningsskandalen på 400 miljoner tar en ny vändning

Hyresgästföreningen överväger att polisanmäla den ombildningskonsult som anlitats i samband med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelen Gränby i Uppsala efter gårdagens avslöjanden i P4 Uppland. I P4 framkom att det  förekommit oegentligheter utifrån ekonomiska motiv i samband med ombildningen med en köpeskilling på närmare 400 miljoner kronor. Det privata bostadsföretaget meddelar idag att de valt att bryta med den anlitade ombildningskonsulten.

- Hyresgästföreningen är starkt positiv till att Rikshem värnar om sina hyresgäster och tar fullt ansvar genom att avbryta ombildningsprocessen, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef för juridik på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen överväger nu att polisanmäla utifrån de nya uppgifter som framkommit i ärendet.