Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen överens om 2017 års hyror

Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder är efter utdragna förhandlingar överens om 2017 års hyror.

Orsaken till den utdragna förhandlingen är att parterna inte varit överens om vad bolaget egentligen behöver i hyrespåslag. Hyresgästföreningen har visat på att bolaget gör ett betydande överskott för 2016, vilket hyresgästerna betalat med 2016 års hyreshöjning och därmed hade det varit önskvärt att låta hyrorna vara oförändrade.

Detta har hyresgästerna dock inte fått gehör för. Bolaget menar att man nu inför 2017 behöver avsätta ytterligare budgetmedel för underhåll av fastigheterna, en inställning som Hyresgästföreningen i princip stöder. Frågetecknen har dock handlat om huruvida bolaget kommer att kunna genomföra det ambitiösa underhållsprogram som man siktar på. Hyresgästföreningen ser med tillfredsställelse på att det i hyresöverenskommelsen tillkommer en skrivning om ett antal gemensamma avstämningstillfällen under 2017 – just för att kunna följa och utvärdera underhållsplanerna, såväl ekonomiskt som i realiteten.

- Förhandlingarna har varit ovanligt segdragna och vi är inte helt nöjda, men bedömer att en prövning i Hyresmarknadskommittén inte hade gett oss ett bättre utfall. Istället hade hyresgästerna fått leva i ovisshet under ytterligare en period och risken hade varit avsevärd att vi då fått en retroaktiv höjning. Nu kommer hyrorna att höjas med 0,65 procent från 1 mars och det blir ingen retroaktivitet för januari och februari, säger förhandlingsledare Lena Jansson Nordin.