Tvivelaktiga metoder i samband med ombildning av hyresrätter

Stadsdelen Gränby i Uppsala står i begrepp att ombilda ett stort antal hyreslägenheter till bostadsrätter. Det har kommit till Hyresgästföreningens kännedom att det har förekommit oegentligheter utifrån ekonomiska motiv i samband med ombildningen. Flera hyresgäster vittnar om partisk information från den ombildningskonsulent som anlitats i samband med ombildningen där köpeskillingen är närmare 400 miljoner. Något som man upplever som både som obehagligt och tvivelaktigt. Det är av vikt att en ombildningskonsulent är opartisk för att hyresgästens intressen ska kunna säkerställas.

Hyresgästföreningen är starkt kritiska till förfarandet. Vid en ombildning är det av yttersta vikt att demokratiska principer får råda, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef juridik, på Hyresgästföreningen.