Ny hyresöverenskommelse med Malmegårds Fastighets AB

I samordnade former har Malmegårds Fastighets AB och Hyresgästföreningen region Stockholm enats om hyresjustering 2017 för beståndet som innefattar 16 fastigheter i Stockholms län. 0,7 procent som generell justering med tillägg som är anpassat efter respektive fastighet där bland annat i mätningar bekräftad förbättrad förvaltningskvalitet, åtgärder och förbättringar har påverkat tilläggets storlek.

I överenskommelsen ingår även att tillsammans arbeta fram en modell för samråd och boinflytande vid upprustning som är anpassad efter projektens storlek och de lokala förutsättningarna.

För parterna har det varit viktigt att i dialogen faktiskt lyssna på och ha förståelse för respektive parts förutsättningar, situation och intressen. Den gemensamma målbilden har varit att försvara och bevara hyresrätten som boendeform genom rimliga hyresjusteringar som är hanterbara för både hyresgäster och fastighetsägare.

Förhandlingen har bitvis varit tuff.Genom metodiskt arbete och respekt för respektive parts argument och situation har vi närmat oss varandra för att enas.

För mer information, kontakta:

Käthe Eklund
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-345 61 67

Bengt Malmegård
Malmegårds Fastighets AB
08-411 50 20