Över 1,6 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna

Det lönar sig att vara medlem i Hyresgästföreningen. Under 2016 fick medlemmar i södra Skåne tillbaka 1 626 604 kronor genom hjälp från Hyresgästföreningens jurister och ärendehandläggare. I och med deras stöd fick även 33 medlemmar rätt att bo kvar i sin lägenhet.

Under 2016 har Hyresgästföreningens medlemmar i södra Skåne fått hjälp av juridikenheten i olika hyrestvister. Under året har enheten sparat eller tjänat sammanlagt 1 626 604 kronor åt medlemmarna.

– Varje dag gör ärendehandläggare och jurister konkret nytta i våra medlemmars vardag. Jag hoppas att ännu fler hyresgäster upptäcker tillgången till detta värdefulla stöd och väljer att gå med i Hyresgästföreningen. Medlemskapet ger medlemmarna en möjlighet att engagera sig för ett bra boende, och är samtidigt ett prisvärt skydd vid juridiska tvister som till exempel felaktiga uppsägningar eller skadeståndskrav, säger Nan Kinnander, chef på juridikenheten på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Exempel på ärenden där medlemmar fått tillbaka pengar:
Hyresnedsättning på grund av brister i lägenheten.
Ärenden där hyresvärden inte fått rätt till skadestånd från hyresgästen.

Under året var det totala antalet rådgivningar och ärenden i regionen 7 322 stycken.

För mer information kontakta:
Nan Kinnander, enhetschef juridik, 0722-14 02 50
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 43