Sparade 1,5 miljoner till medlemmar

Hyresgästföreningen region Sydost har under 2016 sparat in cirka 1,5 miljoner kronor åt sina medlemmar i olika juridiska ärenden. Medlemmarna har fått hjälp med att bland annat få ersättning för olika brister och att driva ärenden i domstol.

Region Sydost består av Blekinge, Gotland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland. Den juridiska enheten i regionen har under året räknat ihop alla pengar som de har sparat åt medlemmar.

P-G Nyström, som är chefsjurist i regionen, berättar att man under året skrivit upp varje gång någon i gruppen har sparat pengar åt en medlem. Det kan till exempel röra sig om medlemmar som fått hjälp att halvera en faktura, eller som fått ersättning för en brist i sin lägenhet.

– Pengarna som vi sparar kan vara allt från 200 kronor som en hyresgäst i Blekinge slapp betala för en felaktig faktura, till 20 000 kronor som en medlem fick i ersättning efter en fuktskada i Östergötland. Sammanlagt blev det ungefär 1,5 miljoner kronor under året, säger P-G Nyström.

Vissa av ärendena driver Hyresgästföreningens jurister ända till domstol, men de allra flesta går att lösa innan det går så pass långt.

– Många av de saker vi hjälper medlemmar med går inte att räkna om i kronor, men kan ändå ha väldigt stor betydelse för den enskilde. Ett exempel är när någon blivit uppsagd och vi hjälper personen att få bo kvar i sitt hem. Även om inte allt går att räkna med är det ändå mycket givande att kunna se på ett konkret sätt att vi gör skillnad för folk, säger P-G Nyström.


För mer information, kontakta gärna:
P-G Nyström, chefsjurist Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 11 46
E-post: p-g.nystrom@hyresgastforeningen.se