Nyköpings hyror höjs på grund av politiska beslut

Årets hyreshöjningar för Nyköpings privata hyresbestånd, nästan 3000 lägenheter, är förhandlade och skiljer sig från stora delar av landet på grund av kommunens taxehöjningar.

Runt om i landet har hyresgäster fått låga hyreshöjningar eftersom Hyresgästföreningen i förhandlingarna kunnat argumentera för fastighetsägarnas stora vinster på grund av det goda ränteläget. Vinster som gjort att hyresjusteringen för 2017 kunnat sättas lågt.

- Tyvärr gäller det inte hyresgästerna i Nyköping. Här har politikerna slagit till med flera rejäla höjningar av de kommunala taxorna vilket vi befarade skulle gå ut över hyresgästernas boendekostnad, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

Jublet från hyresgästerna uteblir därför eftersom hyran måste höjas mer än på andra orter. Anledningen är att kostnaden för vatten ökar med hela tio procent. Även taxorna för fjärrvärme och sophantering har höjts rejält.

- Det är förkastligt att chockhöja taxorna så här mycket. Det går ut över hyresgästerna som får betala med högre hyror för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi, säger Anne-Marie Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Sörmland.

Totalt resulterar bara de höjda taxorna en hyresjustering med mer än en procent för hyresgästerna vilket motsvarar drygt 10 kronor per kvadratmeter och år.

Hyresgästföreningen har därför i förhandlingen kunnat göra upp på en hyresjustering på 1,1 procent för nästan 3000 lägenheter i det privata beståndet i Nyköping. Justeringen kommer att gälla från första april i år.

För mer info:

Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 534 28 07