Krav på tvåårig hyreshöjning i Falköping

Kommunägda Falköpings Hyresbostäder vill höja hyrorna från och med den 1 april. Bolaget yrkar på en hyreshöjning på 22 kronor per kvadratmeter och år under 2017 och 2018 på grund av kostnadsökningar. Bolaget menar också att hyrorna i beståndet generellt sett är för låga.

– Vi kommer att gå igenom förhandlingsunderlaget noga för att bilda oss en uppfattning om rimligheten i kravet. Mer än en tredjedel av årets yrkande beror på att man anser sig ligga för lågt i förhållande till likvärdiga bolag i andra kommuner. Någon sådan jämförelse är sällan relevant eftersom hyrorna ska sättas på orten och efter de lokala förutsättningarna, säger Hyresgästföreningens förhandlare Anja Augustsson.

Höjningen motsvarar ungefär 2,4 procents höjning per år i två år. En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 590 kronor i månaden skulle med bolagets krav alltså få en höjning på 110 kronor i månaden.

Förhandlingarna börjar den 22 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anja Augustsson, förhandlare
076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41