Tanums Bostäder vill höja hyran

Tanums allmännyttiga bostadsbolag, Tanums Bostäder, vill höja hyran med i genomsnitt 1,64 procent från och med den 1 mars. Bolaget har skickat in ett yrkande till Hyresgästföreningen där man menar att kostnader för underhåll och höjda taxor motiverar en höjning.

– Vi vet att Tanum har de högsta taxorna i landet. Hyresgästföreningen försöker också påverka politikerna i kommunen för att få taxorna sänkta. Men att det allmännyttiga bostadsbolaget har höga kostnader för exempelvis taxor ska vägas mot de gynnsamma ekonomiska omständigheterna som just nu råder för fastighetsbolag, säger Björn Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5 242 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 86 kronor i månaden.

Förhandlingen startar den 13 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Björn Karlsson, förhandlare
010 – 459 14 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41