Strandningen är över – 33 000 privata hushåll i Göteborg får ny hyra från den 1 april

Den stora strandningen av hyrorna för 33 000 privata lägenheter i Göteborg är över. Nu har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR kommit överens om hyrorna för både år 2016 och 2017.

Uppgörelsen gäller från den 1 april i år och innebär att hyrorna höjs med mellan 0-3 procent.

De allra flesta hyresgäster får en höjning på omkring 1 procent, vilket innebär att en lägenhet som i dag kostar 6 000 kronor blir omkring 60 kronor dyrare per månad.

Någon hyreshöjning i efterskott för hela 2016 eller de tre första månaderna i år kommer inte att tas ut.

Båda parter är nöjda med att ha nått fram till en överenskommelse.

- Det är av stor vikt att hitta lösningar genom förhandlingar och att parterna tar ansvar för att tillsammans värna om många människors hem och trygghet. Det finns så många andra stora utmaningar som parterna istället ska ägna sin tid åt. En av dessa är att hitta renoveringslösningar så att människor inte ska behöva tvingas bort från sina hem. Vi är tacksamma och stolta över våra medlemmars stöd och tålamod, trots den ovisshet vi alla har levt med säger, Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen.

Lars Stjernfelt affärschef på Fastighetsägarna GFR, kommenterar uppgörelsen så här:

- I dagsläget var den här överenskommelsen enda vägen framåt. Att hyresgäster och hyresvärdar ska fortsätta att sväva i ovisshet om den nya hyran var inte längre acceptabelt. Nu vill vi gå vidare. Därför är det bra att vi kommit överens om att gemensamt fortsätta utveckla hyresmarknaden i Göteborg, säger han.

De olika former av samarbete utöver de årliga hyresförhandlingarna som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR nu ska diskutera är bland annat:

  1. Parterna har som målsättning att under året få till stånd ett gemensamt ombyggnadsavtal.
  2. Båda parter är också överens om att fortsätta utveckla den hyressättningsmodell som kallas kvalitetshyra och som används i Göteborg redan idag. Systemet tar hänsyn till olika kvaliteter i boendet när den nya hyran förhandlas. Tanken är att kvalitetsskillnader både mellan områden och enskilda fastigheter ska speglas i hyran.


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Carl-Johan Bergström, biträdande förhandlingschef Hyresgästföreningen 0725-01 18 11

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef Hyresgästföreningen 0702-99 94 32