Vellingebostäder höjer hyran

Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Vellingebostäder är nu klar och resulterade i en överenskommelse om en höjning på 0,82 procent från den 1 februari 2017.

Hyresvärden hade begärt att få genomföra höjningar på 2,5 procent från den 1 januari.

– Vi är nöjda med resultatet som är cirka en tredjedel av kravet från Vellingebostäder. Dessutom är höjningen senarelagd. Vi bedömer höjningen som rimlig med hänsyn till den förväntade kostnadsutvecklingen, säger Mikael Grönvall, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet med en hyra på 5000 kr kommer att kosta 41 kronor mer i månaden efter höjningen.

När det gäller den nyproducerade fastigheten Skanör 6:388 blir hyran oförändrad under 2017.

För mer information kontakta:
Mikael Grönvall, förhandlare, 0722-16 41 77
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 43