850 000 kronor tillbaka till medlemmarna

Hyresgästföreningen region norra Skåne summerar ett positivt 2016 med goda resultat i de juridiska ärenden som organisationen fört för medlemmarnas räkning.

Hyresgästföreningens medlemmar i norra Skåne och södra Halland har under 2016 fått hjälp av juridikenheten i olika boendetvister med sin hyresvärd. I de 120 ärendena sparades sammanlagt 846 930 kronor åt medlemmarna.

– Det här visar att medlemskapet i Hyresgästföreningen är väldigt värdefullt och att den enorma kompetensen inom organisationen verkligen gör skillnad för våra medlemmar, säger Lillemor Nordhöj, chef på juridikenheten i Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Hon är samtidigt noggrann med att betona att det utöver dessa ärenden finns mycket som inte är mätbart i kronor men som ändå är oerhört värdefullt för medlemmarna.

– Det finns ett stort antal ärenden som bidrar till enorm medlemsnytta men som inte går att mäta i pengar. Som när vi bistår med hjälp i rättsliga processer där vi exempelvis hjälpt medlemmar att få bo kvar i sin lägenhet, säger juridikchefen på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Det totala antalet rådgivningar och ärenden i regionen uppgår till hela 3 843 stycken.

Olika typer av ärenden där medlemmar fått tillbaka pengar:

  • Ersättning för hinder och men i nyttjanderätten. Det vill säga när hyresgästen inte har kunnat använda sin lägenhet fullt ut. Det kan handla om brister eller att man haft en vattenskada men det kan också vara för att man har haft störningar i sitt boende.
  • Återbetalning av depositioner som hyresvärdar tagit vid tecknandet av nytt hyresavtal som hyresvärdar vägrat att återbetala vid avflyttning.
  • Skadeståndskrav som minskat eller återkallats vid prövningar i tingsrätten.

För mer information, kontakta:
Lillemor Nordhöj, chef juridikenheten: 010-459 17 37, lillemor.nordhoj@hyresgastforeningen.se

846 930 kronor. Så mycket har juristerna och ärendehandläggarna i regionen sparat åt medlemmarna som de biträtt i någon typ av tvist med sin hyresvärd under 2016. Foto Mikael Malmborg