Medling i hyresförhandlingar i Vårgårda

Ledningen för det kommunala bostadsbolaget Vårgårdabostäder vägrar att sänka sitt krav på en hyreshöjning på 3,81 procent. Hyresgästföreningens bud ligger på 0,4 procent vilket är i nivå med flera uppgörelser i regionen när det gäller hyror för 2017.

–– Vi konstaterar att bolaget nu väljer att inte förhandla vidare utan istället dra frågan till medling i Hyresmarknadskommittén, säger Hyresgästföreningen förhandlare Carl-Johan Öjeke.

Bolaget hävdar att hyrorna måste höjas med 3,81 procent för att man ska klara enbart det underhåll som idag behövs i fastigheterna. Hyresgästföreningen anser att bolaget har en i grunden god ekonomi och får ett tillskott av kapital genom att man säljer husen i kvarteret Smörtinan. Dessutom ska Hyresgästernas pengar ovanpå det också användas till ett lån som bostadsbolagets dotterbolag behöver. Dotterbolaget äger nämligen en industrifastighet som inte går runt.

–– Vårgårdabostäder delar samma ekonomiska läge som andra kommunala bolag. Det betyder låga räntor och en obefintlig inflation. Det finns inte en enda uppgörelse i hyresförhandlingarna för 2017 som ligger i närheten av den nivån bolaget kräver, säger Carl-Johan Öjeke.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon: 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
Telefon: 072 – 211 65 41