Nya hyreslägenheter är för dyra

Det är för dyrt att bo i nya hyreslägenheter i Västsverige. En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att många tvingas lägga över hälften av sin nettoinkomst på en nyproducerad lägenhet. I rapporten Halva inkomsten till hyran jämförs inkomstnivåer med hyresnivåer för nya och äldre hyreslägenheter i de västsvenska kommunerna.

– De nya lägenheter som byggs är för dyra. Trots att vi har skriande bostadsbrist så är det tydligt att vi inte bygger för de grupper som har störst behov, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Hyresgästföreningens rapport visar att en ung vuxen mellan 20-29 år i genomsnitt tvingas lägga 52 procent av sin nettoinkomst på en ny tvåa. För en person över 65 år kostar samma lägenhet i snitt 60 procent av nettoinkomsten.

När det gäller äldre lägenheter ser det bättre ut. I genomsnitt kostar en äldre tvårummare mellan 30 och 40 procent av nettoinkomsten. För yngre, äldre eller utomnordiskt födda blir dock bilden mörkare. Det är inte ovanligt att människor från dessa inkomstgrupper får lägga över 40 procent av inkomsten i hyra för en äldre hyreslägenhet.

För att komma till rätta med situationen pekar rapporten på de höga byggpriserna men också på saker som kommunala avkastningskrav och att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

– Genom rapporten vill vi sätta fokus på det ansvar som kommunpolitikerna har för att det byggs hyresrätter med hyror som folk har råd med. Politikerna sitter på ett kraftigt bostadspolitiskt verktyg i form av sina allmännyttiga bolag. Den politiska viljan är helt avgörande i den här frågan, avslutar Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, ordförande
070 – 265 81 95

Stefan Kudryk, bostadspolitisk utredare
070 – 233 53 55

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41