Flogstastudenterna får oskäliga hyreshöjning utan prövning

     

    Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder går i ett brev ut till sina medlemmar boende hos Heimstaden där man uppmanar de boende att betala den gamla hyran från 2016 och inte den nya högre hyran eftersom förhandlingarna om den nya hyran har strandat.

    Hyresgästföreningens jurist Björn Collin som är involverad i ärendet tycker att det orättfärdigt att hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna. - Heimstaden vägrar att förhandla hyrorna trots att det finns en förhandlingsordning. Om Hyresvärden och Hus inte kommit överens borde frågan lämnas över till Hyresnämnden så att hyresgästerna åtminstone får en rättssäker prövning där man jämför hyran med andra förhandlade hyror för liknande bostäder. Det är så systemet är tänkt att fungera och det är svårt att förstå varför Heimstaden anser sig ha en särställning. HUS yrkanden har utgått från andra förhandlade hyror men Heimstaden nöjer sig inte med detta. Det oklart varför Heimstaden påstår att alla studenter som betalat anser att deras hyror är skäliga. Flera hyresgäster har dessutom betalat den högre hyran på grund av rent misstag men Heimstaden vägrar att betala tillbaka pengarna. Det är helt oacceptabelt! säger Björn Collin

    Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder bjuder in de berörda medlemmar, onsdagen den 25/1 kl.18:00-19:00 i samlingslokalen på Sernadersväg 2, till ett informationsmöte om den strandade hyresförhandlingen

    -Tråkigt att Heimstaden använder sig av direktaviserade hyror, ett direkt försök att förstöra förhandlingsordningen. Försvårande är också att man valt att göra det innan jul då det av förklarliga skäl var svårt att nå ut med information, säger Petter Ersbo, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder HUS.