​Hyrorna 2017 är klara för hyresgäster hos Wallenstam i Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholm och Wallenstam har kommit överens om hyrorna för 2017. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 0,7 procent och med ytterligare 0,2 procent för tecknande av samrådsavtal vid upprustningar. Höjningen gäller från 1 januari 2017 och omfattar drygt 4 000 lägenheter i Stockholmsregionen.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75