Tillsammans för Bomhus

Som hyresgäst i Bomhus ska man känna styrkan och kraften i att var del i ett nätverk, där engagemanget och viljan från de boende ska styra. Målet med Bomhusprojektet, som drivs av Hyresgästföreningen i samverkan med IK HUGE och fritidsgården Legenden, är att skapa en tydlig länk mellan hem, idrott och fritid. Målgruppen är de boende i Bomhus.

- Vi vill möjliggöra kreativa möten och aktiviteter eller events som engagerar skapar trivsel och gemenskap i bostadsområdet, vilket främjar hyresgästers boinflytande och delaktighet i det lilla perspektivet och hela kommunen i det stora perspektivet. Särskilt roligt är förstås att vi i detta projekt har en idrottsförening och en fritidsgård som samverkanspartners, säger Sophia Lövgren, enhetschef för lokalt utvecklingsarbete inom Hyresgästföreningen.

Projektet är finansierat av de så kallade bostadssociala medel som tas från Gavlegårdarnas vinst och som kommunstyrelsen beslutar om och drivs tillsammans med Hyresgästföreningen, IK HUGE och fritidsgården Legenden. Man hoppas också kunna samarbeta med andra lokala aktörer och föreningar.

En heltidsanställd projektledare har anställts i Hyresgästföreningens regi och kommer att arbeta i projektet ett år med möjlighet till förlängning. Under projektets gång kommer man att samarbeta med andra stadsdelsnätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration.

-Det är spännande att Gävle kommun stödjer ett projekt för att skapa ett bättre Bomhus för barn, ungdomar och föräldrar, säger Petri Kaunisto från IK HUGE