​Flera hyresöverenskommelser klara

Hyresgästföreningen region Stockholm har slutit överenskommelser om hyrorna för 2017 med Danderyds kommun och Vallentuna kommun.

Det blir en hyreshöjning på 0,7 procent från 1 april 2017.

Össebyhus får samma höjning på 0,7 procent från 1 januari 2017. Össebyhus hade yrkat på en höjning med 2 procent från 1 januari.

Dessa överenskommelser omfattar sammanlagt drygt 1200 lägenheter.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75