Skurupshem höjer hyran med 0,8 procent från första februari

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Skurupshem är klar. Överenskommelsen innebär en höjd hyra på 0,8 procent från första februari 2017.

Inför förhandlingen begärde Skurupshem att få höja hyran med 2,5 procent.

– Vi är nöjda med resultatet som innebär en höjning som är lägre än en tredjedel jämfört med kravet från Skurupshem. Vi har dessutom lyckats senarelägga införandet med en månad. Höjningen är enligt oss rimlig med hänsyn till den förväntade kostnadsutvecklingen, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Samtidigt fortsätter infasningen av hyresjusteringen enligt en systematisk hyressättningsmodell som Skurupshem och Hyresgästföreningen tidigare kommit överens om. Den innebär att hyran hos Skurupshem kan förbli oförändrad eller höjas upp till 200 kronor från den första februari.

För mer information kontakta:

Joakim Lund, förhandlare: 0704-71 43 19
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704-71 43 03