Avtal tecknat mellan Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB har ingått avtal för att säkerställa en smidig och trygg övergång från AB Landskronahem till Stena Fastigheter Malmö AB för de berörda hyresgästerna.

Kort efter att kommunfullmäktige i Landskrona fattat beslut om att det allmännyttiga bostadsbolaget AB Landskronahem skulle sälja delar av sina fastigheter i Landskrona inleddes en dialog mellan Stena Fastigheter Malmö AB och Hyresgästföreningen. Resultatet blev att parterna undertecknat fyra avtal som kommer leda till ett tydligt och bra inflytande för hyresgästerna hos sin nya hyresvärd.

Avtalen gäller nya förhandlingsordningar, inre underhåll och boinflytande både i lokal verksamhet och vid eventuella ny- och ombyggnationer.

– Dessa avtal ger hyresgästerna i Stena Fastigheters bestånd ett reellt inflytande och stöd att organisera sig. Det visar också på att Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB tillsammans tar ansvar för boinflytandet och för att utveckla hyresrätten till ett bättre boende i Landskrona, säger Richard Mortenlind, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Syftet med avtalen är att säkerställa att hyresrätten är ett boende som kännetecknas av trygghet, inflytande, trivsel och god kvalitet.

– Vi ser fram emot en god relation med våra nya hyresgäster, ett gott samarbete med de lokala hyresgästföreningarna och har som ambition att utveckla och förbättra våra nya bostadsområden och staden Landskrona som helhet, säger Ola Svensson, fastighetschef på Stena Fastigheter Malmö AB.

Hyresgästföreningen tillsammans med Stena Fastigheter Malmö AB kommer också att utföra en enkätundersökning bland hyresgästerna under januari och februari. Enkäten kommer att ta upp frågor kring trygghet, inflytande, underhåll och service. Även detta för att övergången för de berörda ska bli så bra som möjligt.

Utdrag ur avtalen
Bland punkterna i avtalen om nya förhandlingsordningar, boinflytande i lokal utveckling och inre underhåll finns en gemensam överenskommelse om att:

  • Hyresförhandlingar skall ske enligt överenskommelse i förhandlingsordning.
  • Alla hyresgäster ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet vad gäller sin bostad, sitt bostadsområde och gemensamma anläggningar/ytor.
  • Boinflytandet ska präglas av öppenhet, samarbete, nytänkande och reellt inflytande.
  • Trygga, trivsamma och välskötta bostadsområden där de boende känner delaktighet och ansvar för sin närmiljö bör eftersträvas.
  • Inre underhåll skall utföras enligt givna intervaller.

När det gäller avtalet om boinflytande vid eventuell ny- och ombyggnation syftar det till att:

  • Hyresgästerna ska få god information och inflytande i processen före, under och efter eventuella större arbeten.

För ytterligare information kontakta:
Richard Mortenlind, regionchef Hyresgästföreningen region norra Skåne: 072-520 44 47
Ola Svensson, fastighetschef Stena Fastigheter: 070-789 57 93.