Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster i Karlstad att felanmäla för höga halter av radon.

Efter ett beslut i högsta domstolen uppmanar Hyresgästföreningen hyresgäster i Karlstad att dels felanmäla, även om du redan varit i kontakt med hyresvärden, dels att få sina lägenheter mätta på radon. Hyresgästföreningen hoppas att fler hyresgäster ska bli medvetna om sina rättigheter genom kampanjen.

Karlstad. I Karlstad genomför Hyresgästföreningen just nu en kampanj där de försöker öka hyresgästernas medvetenhet om radon och vad det innebär. Hyresgästföreningen hoppas att hyresgästerna i Karlstad ska ta tillfället i akt att få sina lägenheter mätta på radon och höra av sig om de har frågar eller behöver stöd. Föreningen har bland annat skickat brev till hyresgäster som bor hos KBAB där de uppmanar hyresgäster att följa upp de senaste mätningarna och felanmäla på nytt.

- Vi vet att för höga nivåer av radon är hälsofarligt. Därför vill vi uppmana alla hyresgäster att se till att få sina lägenheter mätta samt att hyresgästen gör en ny felanmälan. Den här kampanjen handlar om hyresgästernas rättigheter och i förlängningen handlar det om att ta ett samhällsansvar, människor ska inte bli sjuka av att bo i sina hem, säger Alexander Kuzmicki chef juridiska enheten Hyresgästföreningen region Mitt & Aros-Gävle.

Bakgrunden till satsningen kommer från ett beslut i Högsta domstolen. Det var i april 2016 som högsta domstolen i en dom slog fast att det är hyresvärdens ansvar att tillse att radonvärden i bostaden inte överstiger de av miljöbalken uppsatta värdena. Domen kom efter att Hyresgästföreningen drivit frågan för en hyresgäst som redan 2010 hade anmält till sin hyresvärd att det var för höga radonvärden i bostaden.

- Högsta domstolens dom visade tydligt att det är hyresvärden som bär ansvaret för en god boendemiljö och hyresgästen kan ha rätt till hyresnedsättning vid höga radonvärden. För oss är det viktigt att hyresgästerna är medvetna om sina rättigheter och att det efterfölj, det är därför vi lyfter den här frågan i Karlstad, säger Alexander Kuzmicki

Kontaktperson:
Alexander Kuzmicki
Chef Hyresjuridiska enheten Hyresgästföreningen region Mitt & Aros-Gävle
010-459 13 38

Faktaruta: Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Hyresvärden ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Fråga hyresvärden om du är osäker på om radonhalten i din bostad är mätt. Du kan också vända dig till din kommun. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande har information om områden med risk för radon och byggnader som är radonmätta. Kommunen är också tillsynsmyndighet och kan kräva att din hyresvärd gör en radonmätning för att undersöka om radonhalten är för hög.