Törebodabostäder vill höja hyran

Kommunägda Törebodabostäder AB vill höja hyrorna från och med den 1 april med 140 kronor per lägenhet, vilket i genomsnitt motsvarar en höjning med 2,85 procent. Bolaget hänvisar bland annat till att de vill skapa förutsättningar för ett bättre underhåll av bostäderna. Hyresgästföreningen delar uppfattning att underhållsbehovet är stort, samtidigt talar det gynnsamma ekonomiska läget för måttliga hyreshöjningar.

– Det är ett högt yrkande givet det ekonomiska läget med låga räntor och sjunkande kostnadsläge i allmänhet, och ett av de högsta i årets förhandlingar. Samtidigt vet vi att Törebodabostäder står inför stora utmaningar. Vi kommer nu att noggrant gå igenom bolagets ekonomi inför förhandlingen, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41