​Överenskommelse om hyrorna 2017 för Nykvarnsbostäder

Hyresgästföreningen region Stockholm och Nykvarnsbostäder har kommit överens om hyrorna för 2017. I överenskommelsen ingår att hyrorna höjs med 0,7 procent på grund av ökade kostnader för underhåll och ytterligare 0,2 procent på grund av att parterna har tecknat samrådsavtal vid upprustning.

Höjningen gäller från 1 maj 2017.

För mer information, kontakta:

Britt-Louise Westerberg
ordförande, Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
0720-11 53 20

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region 
070-250 93 75