Bostadsbolaget i Mjölbys hyror höjs med 0,79 procent

Inför förhandlingen yrkade Bostadsbolaget i Mjölby på en hyreshöjning med 1,5 procent från den 1 januari 2017. Bakom yrkandet låg ökade kostnader och en önskan om en fortsatt satsning på underhåll.

Bostadsbolaget pekade på att taxan för sophantering ökar med cirka fem procent och lönekostnaderna stiger. Underhållsbehovet är fortfarande stort och kostnaden för reparationer och fortsatt underhåll är en stor del av bolagets budget.

Hyresgästföreningen menar dock att låga räntor och andra åtgärder gör att Bostadsbolaget trots allt klarar kostnadsökningar och ändå får mera pengar till underhållsinsatser.

Eftersom parterna inte kunde komma överens skickades förhandlingen till central medling. Det centrala medlingsbudet blev 0,79 procent som båda parter accepterade.

– Den höjda taxan för sophantering, ökade lönekostnader och kostnader för reparationer och underhåll är den största delen av höjningen och det finns ett fortsatt stort behov av underhåll, konstaterar Ylva Bohlin Lövgren, förhandlare Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen på 0,79 procent, som gäller från den 1 januari 2017, innebär att en lägenhet på 68 kvadratmeter får en höjning med 44 kronor i månaden.

För mer information, kontakta:

Ylva Bohlin Lövgren, förhandlare Hyresgästföreningen, 010 459 21 16

Kristina Selvin, förhandlingsdelegationen, 070 243 46 86