Hyresgästföreningen välkomnar Energikommissionens betänkande

Idag har Energikommissionens betänkande presenterats. Hyresgästföreningen ser positivt på ambitionen med kommissionen, att Sverige ska ha en långsiktig energipolitik.

- En hållbar och förutsägbar energipolitik är viktigt även för enskilda privatkonsumenter, säger Jennie Wiederholm, energiexpert på Hyresgästföreningen.

Kommissionens betänkande handlar i stor utsträckning om förutsättningar för produktion och stora konsumenter, något som Hyresgästföreningen inte ifrågasätter. Men när regeringen nu ska formulera konkreta förslag i propositioner måste man också tänka på konsekvenserna för enskilda medborgare.

Ett stycke i kommissionens betänkande berör mycket tydligt bostadskonsumenterna.

- Hyresgästföreningen välkomnar skrivningen om Boverkets byggregler där kommissionen menar att byggreglerna bör vara neutrala mellan olika uppvärmningsformer. Vi har redan tidigare lyft fram orimligheten i att ett hus kan byggas med sämre isolerade väggar, golv och tak om solpaneler eller solceller istället installeras. För att få ett hållbart energisystem måste alla nya hus som byggs klara samma energiprestanda, säger Jennie Wiederholm.

Mer information: Jennie Wiederholm, energiexpert Hyresgästföreningen, 070 310 83 95