Tranemobostäders hyror till förhandling

Kommunägda Tranemobostäder AB vill höja hyrorna etappvis med sju kronor kvadratmetern från 1 mars och med ytterligare sju kronor kvadratmetern från 1 augusti, vilket motsvarar en total höjning med 1,65 procent under året. Skälet är att det finns ett stort underhållsbehov, en uppfattning som Hyresgästföreningen delar även om det ekonomiska läget talar för måttliga höjningar.

– En hyreshöjning behövs för att i år kunna göra mer. Men Tranemobostäder som andra bostadsbolag har under de senaste åren haft goda tider. Låga räntor och det sjunkande kostnadsläget i allmänhet har medfört att marginalerna förbättrats för företagen. Att höja hyran för att balansera löneökningar och andra prisökningar är inte nödvändigt då bolaget bör kunna göra mer även med befintliga resurser, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 343 kronor i månaden skulle en höjning med 1,65 procent innebära en höjning med 70 kronor i månaden.

Förhandlingarna inleds den 19 januari 2017.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 0702 12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41