Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 9 februari 2011

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    241

Antal lägenheter med yrkande               646 443

Vägt yrkande för dessa lägenheter         6,70%

Antal företag med överenskommen hyra  190

Antal lgh med överenskommen hyra        446 941

Vägd hyresförändring för dessa               2,17%

Vägd hyresförändring helår                     2,02%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 9 februari 2011. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43