Hyresgästerna främst

Hyresgästföreningen och Benny Nilssons Byggnads AB i Karlshamn har kommit överens om en hyreshöjning på 0,6 procent.

Benny Nilssons Byggnads AB, med 212 lägenheter i Karlshamn, och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 0,6 procent. Höjningen innebär att en trea på 82 kvadratmeter får ungefär 39 kronor högre hyra per månad.

– Det är oerhört glädjande att det finns seriösa fastighetsägare som inser att hyresgästerna är det viktiga. Är man en seriös fastighetsägare vill man ha stabilitet, ett fungerande förhandlingssystem och nöjda hyresgäster. Uppgörelsen är rimlig med hänsyn till de kostnadsökningar som finns i form av bland annat taxeökningar och andra kostnadsökningar samt de rådande ekonomiska förutsättningar som finns, säger Sara Holmqvist, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna Syd har tidigare strandat förhandlingarna med Hyresgästföreningen och flera privata fastighetsägare har skickat ut nya hyresavier med högre hyror som inte är förhandlade. Hyresgästföreningen menar att Fastighetsägarna Syd vill rasera dagens förhandlingssystem, genom att göra politik av förhandlingarna.

För mer information, kontakta gärna: Sara Holmqvist, förhandlare på Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 87
E-post:sara.holmqvist@hyresgastforeningen.se